WIGILIA PASCHALNA

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca ( U NAS W PUSZCZY O GODZ. 19:00). Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!".

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.


ZOBACZ ZDJĘCIA Z LITURGIIWIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica.

Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. 

POSWIĘCENIE POKARMÓW W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ 9-12; WALERIANY 12:00; STUDZIENIEC 12:30

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej (w Walerianach o godz. 17:00 zaś w Puszczy o godz 19:00). Liturgia rozpoczyna się wejściem do koscioła celebransa i asysty w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.
Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. 
W Wielki Piątek odprawiane jest ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej - rozpoczyna się ono o godzinie 15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z LITURGIIWIELKI CZWARTEK

Od Wielkiego Czwartku,  Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.
 Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.
 Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.
 W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii w niektórych kościołach ma miejsce obrzęd umywania nóg.
Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.


ZOBACZ ZDJĘCIA Z LITURGIICHÓREK NA ROWERACH I ...


W tym tygodniu cała Polska biega i jeździ na rowerach w Kulturalnych Masach Krytycznych. My także! To była Rozśpiewana Dwudniowa Masa Miłosierdzia. Rajd rozpoczęliśmy 11 kwietnia, równy tydzień przed Wielkim Piątkiem w godzinie Miłosierdzia.

A na rowerach dziewczęta śpiewające w chórku parafialnym pod kierunkiem Sióstr Imienia Jezus. Trasę Puszcza Mariańska - Wiskitki zorganizował ks. Andrzej Siejak MIC. Wszyscy pełni entuzjazmu, zwarci i gotowi, przy słonecznej pogodzie z radością wyruszyliśmy na swoich rowerach… oczywiście wszyscy w bezpiecznych kamizelkach. Po zwiedzeniu leśnych ścieżek naszej Puszczy, wróciliśmy do drogi asfaltowej, aby szczęśliwie przejechać przez pobliskie miejscowości do celu podróży.

Po drodze mięliśmy niesamowite atrakcje, które wywołały u nas kupę śmiechu. Przewodnik wyprawy „złapał gumę” i Pan Gniadek musiał przejąć ster. Po dwóch godzinach jazdy dotarliśmy do Domu Rekolekcyjnego w Wiskitkach. Po zakwaterowaniu w pokojach zeszliśmy do stołówki na kolację, gdzie s. Paulina najpierw nas wymęczyła ucząc śpiewanej modlitwy przed posiłkiem, a dopiero „pozwoliła” jeść. Z „radością” podjęłyśmy małe dyżury: zmywanie naczyń, podawanie i nakrywanie do stołu, bo nawet na takim wyjeździe możemy się czegoś nauczyć. A po kolacji uczestniczyłyśmy w Drodze Krzyżowej  - oczywiście śpiewanej, bo przed nami były jeszcze warsztaty muzyczne.

Wieczorna rekreacja sprawiła, że zmęczenie szybko uśpiło nas. Warsztaty muzyczne przygotowały nas do niedzielnej liturgii Męki Pańskiej i wprowadziły w klimat Wielkiego Tygodnia. Poznałyśmy nowe pieśni i jeszcze chętniej zaangażowałyśmy się w śpiew. Co również zauważył ks. Dziekan naszego dekanatu, który nas pochwalił.  
Ks. Roman w czasie liturgii Mszy św. zwrócił naszą uwagę na uszkodzony krzyż, który znajdował się w kaplicy i zachęcił nas abyśmy były brakującymi rękami Pana Jezusa, które spieszą z pomocą innym i nie męczą się dobrymi uczynkami.

Wysiłek sprawił, że wzrosły apetyty. Pyszna zupa kalafiorowa szybko zniknęła w sobotę z talerzy, a nawet były dokładki. Po obiedzie udałyśmy się na spacer po parku parafialnym, gdzie większość z nas wdrapała się na „afrykańskie drzewko” i na parę chwil mogła przenieść się do Afryki podczas opowiadań s. Ewy o trudnej pracy misjonarek w Namibii. W godzinie Miłosierdzia wyruszyłyśmy w drogę powrotną do domu. Zaprawione w jeździe rowerowej, już czekamy na kolejną wyprawę.


PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ


To już ostatnia chwila na zapisy! Serdecznie zapraszamy do wyprawy życia!

 Ziemia Święta śladami Jezusa. Odwiedzimy: Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Tabor, Jezioro Galilejskie, Gorę Błogosławieństw, Kafarnaum, Jordan, Hajfę, Górę Karmel, Cezareę, Jafę, Betlejem, Morze Martwe oraz Jerozolimę.

 Codziennie coś dla ducha, czyli Msza Święta, wyjątkowa, prywatna, w różnych miejscach, oraz coś dla ciała, ale to już niespodzianka.

 Co jest w cenie? W cenie wyjazdu (3100 zł) mieści się ubezpieczenie oraz wszystkie opłaty związane z pielgrzymką. W cenie także polskojęzyczny przewodnik na miejscu i to, co najważniejsze… 2 posiłki dziennie. W tej cenie mamy zapewnione 5 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych oraz klimatyzowany autokar na miejscu. Jak się dostaniemy tam? Samolot do Tel Awiwu także mieści się w podanej cenie. I co więcej… autokar na lotnisko i z lotniska także w cenie.

 

Opieka duchowa gratis!

Zapisy tylko do 10 maja!

 

KONTAKT:

Ks. Andrzej Siejak MIC

517-419-219ZOSTAŃ MINISTRANTEM !!!


Jeśli chcesz przeżyć pasjonującą przygodę życia, dołącz do wspólnoty ministrantów. U nas zaprzyjaźnisz się z Jezusem i z nowymi kolegami. Nauczysz się wielu rzeczy, które pomogą Ci być wspaniałym i odpowiedzialnym chłopakiem, a w przyszłości wartościowym mężczyzną.

Ministranci na co dzień posługują przy Ołtarzu, a oprócz służby uczestniczą w  obozach wakacyjnych, turniejach sportowych, jeżdżą na wycieczki, chodzą na halę gimnastyczną - po prostu razem radośnie i ciekawie spędzają czas.

 

 Uwaga, teraz warunki! Jeśli:

 - kochasz Pana Boga lub jeszcze wątpisz

- potrafisz się modlić lub chcesz się tego nauczyć

- chcesz służyć przy Ołtarzu

- chcesz brać czynny udział w największych uroczystościach parafialnych

- potrafisz nie śmiać się i nie rozmawiać przez 30 minut

- chcesz bliżej poznać Jezusa

- posiadasz buty do piłki nożnej

- potrafisz grać w ping-ponga

- lubisz podróże i wyzwania

 

Zapraszam Was do Liturgicznej Służby Ołtarza! Nie czekaj tylko odważnie przychodź, pisz e-maila, sms. Skontaktuję się z Tobą! Przyjdź na zbiórkę w sobotę na godz. 9:00 lub skontaktuj się z ks. Andrzejem :)  

Drodzy Przyjaciele!

 

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych za 2013 rok. Pamiętajmy, że możemy odpisać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego – to nic nie kosztuje... Poniżej znajduje się krótka prezentacja mariańskich ośrodków dobroczynnych, którym zależy na wsparciu materialnym wiernych:


 

1. Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie 

Ośrodek otacza wszechstronną nieodpłatną opieką chorych w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci, pracownik socjalny, ksiądz i wolontariusze codziennie niosą do domów pomoc dla potrzebujących z terenu prawobrzeżnej Warszawy i okolic. Hospicjum otacza opieką rodziny chorych, osoby w żałobie oraz dzieci osierocone. Więcej informacji na stronie www.hospicjum-domowe.waw.pl

 

Aby wesprzeć Hospicjum Domowe swoją darowizną, należy w PIT wpisać następujące dane:


Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów

KRS: 0000218644

Wyliczona suma 1% z podatku

 

2. Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu

 Miejsce, w którym przyjmuje się ludzi nieuleczalnie chorych, aby ten czas, który im pozostał mogli spędzić w możliwie najlepszych warunkach. Swoim działaniem obejmuje ludzi u schyłku życia, potrzebujących pomocy. Praca w hospicjum polega głównie na walce z bólem, ale także na codziennych czynnościach takich jak toaleta osobista, zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, spacery. Nasze hospicjum znajduje się na terenie licheńskiego sanktuarium niedaleko bazyliki z Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.Każdego roku w ośrodku pomoc znajduje około stu pacjentów, którzy w godnych warunkach mogą doczekać końca ziemskiego życia. Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.lichen.pl

 

Osoby chętne wesprzeć działalność hospicjum mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać:

 

Fundacja Spem Donare

KRS 0000300810

Wyliczona suma 1% z podatku

 

3. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

 Dzieła prowadzone przez księży marianów w Afryce, na Filipinach, w Kazachstanie i na Białorusi nie byłyby możliwe bez pomocy darczyńców. Darowizny są wydawane gospodarnie, oszczędnie i uczciwie m.in. na dożywianie i edukację dzieci, leczenie chorych, przygotowanie biednej i społecznie pokrzywdzonej młodzieży do dorosłego życia oraz pomoc naszym rodakom w Kazachstanie i na Białorusi.

 

Wchodząc na stronę www.spm.org.pl można pobrać bezpłatny program do rozliczania PIT.

 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Zgromadzenie Księży Marianów

KRS: 0000448963


stat4u 

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej  - puszcza@marianie.pl