Historia parafii


Początki posługi duszpasterskiej na ziemiach parafii w Puszczy Mariańskiej związane są z przybyciem na te tereny w 1661 r. Stanisława Krajewskiego zasłużonego żołnierza wojsk królewskich, kleryka niższych święceń, który z kilkoma towarzyszami broni w leśnych odstępach Puszczy Korabiewskiej zakłada pustelnię. W 1670 r Krajewski otrzymuje nadaniem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego własność terenów wokół pustelni. W 1673 r. dołączył do nich pijar, ojciec Stanisław Papczyński (1631 - 1701), któremu Krajewski oddał pustelnię wraz z kaplicą pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Ojciec Papczyński założył tu jedyny polski zakon marianów, w którego regule, obok Najświętszej Marii Panny, istniał także obowiązek nauczania i odmawiania modlitw za ofiary wojny i zarazy. Z czasem wokół nowopowstałego ośrodka kultu maryjnego powstała wieś Puszcza Mariańska. 10 sierpnia 1683 r. w drodze pod Wiedeń król Jan II Sobieski przybył z wojskiem do Puszczy Mariańskiej, aby odwiedzić ojca Papczyńskiego.

          

W 1700 r. zostaje ukończona budowa modrzewiowego kościoła na wzgórzu. W 1755 r. kościół dzięki pomocy rodziny Sanguszków z Guzowa zostaje powiększony o nawę. Także w 1755 roku dostawiono do drewnianego obiektu murowany budynek klasztorny , w którym przechowywano unikatowe księgi kościelne i świeckie z XVII - XVIII w. Wewnątrz kościoła znajdowały się rokokowe iluzjonistyczne ołtarze, oraz obrazy przedstawiające Matkę Boską i Św. Michała Archanioła, pochodzące z XVII w. Cennym zabytkiem nagrobkowej sztuki sarmackiej było epitafium Juliana Turskiego, zmarłego w 1771 r., ozdobione herbami Grabie, Poraj, Nałęcz i Jelita. W zakrystii można było zobaczyć portret ojca Papczyńskiego z 1701 r., ofiarowaną mu przez króla Jana III Sobieskiego kapę z kapturem wykonaną ze zdobycznego czapraka tureckiego, oraz dwa osiemnastowieczne szlacheckie portrety trumienne. W 1864 r. dochodzi do kasaty Konwentu Księży Marianów w Puszczy Mariańskiej przez władze carskie, jednak do roku 1879 kościołem zarządza jeszcze jeden z Marianów - o. Piotr Komorowski. Od 1870 r. kościołem opiekują i posługują w nim księża diecezjalni. W 1891 r. opiekę nad kościołem przejmuje ks. J. Łagodziński, w kościele dobudowuje wieżę i dąży do utworzenia parafii.
12.08.1906 r. zostaje erygowana parafia w Puszczy Mariańskiej pw. Św. Michała Archanioła. W roku 1933 na cmentarzu przykościelnym ustawiono pamiątkowy kamień ufundowany przez jej mieszkańców z okazji 250 - lecia wiktorii wiedeńskiej oraz dwie żelbetowe figury Jana III Sobieskiego i ojca Stanisława Papczyńskiego. Jeszcze kilka lat temu, w ogrodzie przykościelnym można było zobaczyć pień po wiekowej lipie, w cieniu której, według miejscowej tradycji, stał stół, przy którym jadał Jan III Sobieski. Wśród mieszkańców Puszczy Mariańskiej żywa jest do dziś pamięć o założycielu zakonu marianów i częstych przyjazdach króla do tej miejscowości. W 1957 r. posługę w parafii podejmują Księża Marianie, lecz po dwóch latach zostają zmuszeni do opuszczenia placówki (czasy komunizmu), która ponownie przejmują księża diecezjalni. W 1968 r. Księża Marianie ponownie wracają do parafii i swego klasztoru.


W 1991 r. zostaje poświęcona nowo wybudowana kaplica pw. Bł. Jerzego Matulewicza w Walerianach. 2 maja 1993 r. spłonął zabytkowy kościół w Puszczy Mariańskiej. Niewiele dało się niestety z pożaru uratować, prawie wszystko uległo zniszczeniu. Ocalały jedynie barokowe naczynia i szaty liturgiczne, dwa portrety trumienne, oraz pozostałości epitafium Juliana Turskiego zmarłego w 1771 r. Kościoły drewniane płoną w Polsce co najmniej kilka razy w roku. Przyczynami pożarów są najczęściej wadliwe, zaniedbane instalacje elektryczne, mamy jednak coraz częściej do czynienia z celowymi podpaleniami.

 Zapada decyzja o budowie nowego kościoła, którego architektami są: Krzysztof Dyga, Andrzej Nasfeter i Janusz Pachowski. W 1998 r. otwarcie dla wiernych nowego kościoła (wmurowano kamień węgielny, który pochodził z Groty Zwiastowania w Nazarecie). W 1999 r. umieszczenie w głównym ołtarzu w nowym kościele ikony Matki Bożej wykonanej w 1996 r. przez włoską art. Lia Camisamo (dar Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich z USA). W miedzy czasie trwa odbudowa drewnianego kościoła św. Michała rekonstrukcja wnętrza). 22 lipca 2000 r. ponownie umieszczono w ołtarzy odbudowanego kościoła obrazu Matki Bożej. 9 października 2000 r. uroczysta konsekracja nowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przez ks. bp. Alojzego Orszulika. 22 lipca 2000 roku została odsłonięta  figura Niepokalanego Poczęcia NMP znajdująca się na placu kościelnym św. Michała Archanioła. Jej autorem jest art. Tomasz Rogala. 2006 r. poświęcenie nastawy ołtarzowej przedstawiającej obraz Chrystusa Miłosiernego i płaskorzeźby błogosławionych Marianów: bł. J. Matulewicza i błogosławionych męczenników z Rosicy: bł. Antoniego Leszczewicza i bł. Jerzego Kaszyrę. 1 - 8 października 2006 r. Misje parafialne głoszone przez XX. Redemptorystów.

W roku 2011r. zakończono montaż witraży i pomalowano kościół zmieniając jego kolorystykę. W Wielkim Poście 2012 r. zamontowano nowe stacje drogi krzyżowej które poświęcił ks. bp. Józef Zawitkowski.


stat4u 

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej  - puszcza@marianie.pl