Katecheza 1 - Po co bierzmowanie ?


Bierzmowanie – po co?

 

1.    Wiele wydarzeń potrzebuje przygotowania. Przygotowujemy się na spotkanie kogoś, przygotowujemy imieniny, przygotowujemy się w podróż itd. Dlatego potrzeba przygotowania do bierzmowania. Trwać będzie dwa lata. Spotkania odbywać się będą w II ndz. m-ca po mszy o godz. 16:30 – Uczestniczysz w Mszy a nie przychodzisz na jej koniec! Dodatkowo zobowiązany jesteś do udziału w nabożeństwach w Pt: (21.X; 16.XII; 30.III; 11.V) o godz. 17:00

 

2.    Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów i musi być przyjmowany z wiarą i dobrowolnie! Decyzja o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania musi być twoją dobrowolna decyzją a nie rodziców czy kogoś innego! Musisz sam wiedzieć po co chcesz przyjąć ten sakrament. Po co?

 

3.    Sakrament bierzmowania potrzebny jest - gdy chcesz być chrzestnym, bo masz świadczyć i uczyć wiary tą osobę, której chrzestnym zostajesz. A pełnię wiary – wtajemniczenia chrześcijańskiego otrzymujesz w sakramencie bierzmowania. Sakrament bierzmowania z punktu prawnego Kodeksu Prawa kanonicznego (KPK) nie jest potrzebny do sakramentu małżeństwa. KPK mówi w Kan. 1065 - § 1. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności. Jest powiedziane „powinni” a nie, że „muszą”. Bardziej z punktu logicznego wypływa obowiązek przyjęcia tego sakramentu: Dlaczego jeden sakrament chce – s. małżeństwa a drugiego nie chcę czyli s. bierzmowania. Jeśli wierzę to przyjmuje Bożą łaskę czyli sakramenty.

 

4.    Po co bierzmowanie?

 

a.    Dopełnia wtajemniczenia chrześcijańskiego jednocząc mnie jeszcze bardziej z Jezusem;

b.    Daje mi pełnie wiary

c.     Powołuje – zaprasza mnie do dawania świadectwa wiary w Boga;

d.    Otrzymuje Ducha św., który ma mnie umacniać w wierze;

e.    Otrzymuje dary Ducha św. (jest ich 7 – dobrze je znać!)

 

 

5.    Czym jest bierzmowanie?

a.    Jeden z sakramentów (jest ich 7 – dobrze je znać!)

b.    Daje dary Ducha św. (jest ich 7 – znać je warto!)

c.    Wyciska niezatarte znamię na duszy człowieka – dlatego jest sakramentem który przyjmujemy tylko raz w życiu ( warto wiedzieć które są powtarzalne a które nie)

d.    Jest dopełnieniem sakramentu chrztu.

 

6.    W razie konieczności podaje kontakt do siebie (każdą nieobecność proszę usprawiedliwiać sms lub e-mail przed spotkaniem a nie po nim). Można opuścić tylko 3 spotkania w roku!

 

Ks. Andrzej Siejak MIC

e-mail. asiejak@marianie.pl

tel. 517419219

www.puszcza.marianie.plstat4u 

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej  - puszcza@marianie.pl